آتما با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه کرمان برگزار میکند

اطلاعیه ها کارگاه آموزشی

آموزش تخصصی تولید محتوای الکترونیکی آموزشی

(ویژه مدرسین دانشگاه و مدارس)

همراه با ارائه گواهی معتبر

جهت نام نویسی؛ نام دوره مورد نظر را طبق جدول بالا به شماره ۰۹۰۲۳۹۸۲۰۱۴ در تلگرام ارسال نمایید

دیدگاهتان را بنویسید