باید و نبایدهای جلسه اول تدریس برای یک معلم

اطلاعیه برنامه های گفتگوی اینستاگرامی مصاحبه های اینستاگرامی ذخیره شده

لایو اینستاگرام

باید و نبایدهای جلسه اول تدریس برای یک معلم

۱۱ مرداد ماه  

ساعت ۱۹

در قسمت پایین میتوانید این گفتگوی مفید و جذاب را مشاهده نمایید


همه معلم ها حتما ببینند

بخش اول

 


بخش دوم

دیدگاهتان را بنویسید