تمدید مهلت ارسال مقالات و تعویق زمان برگزاری همایش

دسته‌بندی نشده

با توجه به تقاضای بسیار زیاد پژوهشگران مبنی بر  تمدید مهلت ارسال مقالات، هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان زمان برگزاری همایش را پنجم و ششم خردادماه ۱۴۰۰ مصوب نمود، و مقرر گردید مقالات فقط تا مورخ ۲۸  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دریافت گردند.