مصاحبه اختصاصی با ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان کرمان

رویدادها

انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان
به مناسبت هفته معلم برگزار میکند

مصاحبه اختصاصی از طریق لایو اینستاگرام

با ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان کرمان

با موضوع
تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ساعت ۲۱:۳۰

 

آدرس ما در اینستاگرام: kcsa.ir

دیدگاهتان را بنویسید