پیام رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان

پیام های مناسبتی

پیام رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان

 

انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان به یاری خداوند متعال در چهارم اسفند ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرد. این آغاز، نویدبخش فعالیت در بخشی از دیسیپلین های علمی و دانشگاهی است که به مدد آن بتوان بر فهم بهتر از حوزه مطالعات برنامه درسی نایل آمد. درک و فهم این حوزه از دانش بشری مستلزم یاری صاحب نظران این بخش از دانش بشری و همچنین ذینفعان نظام تعلیم و تربیت می باشد.

چاش های پیش روی نظام آموزشی و تغییرات اجتماعی|، اقتصادی و سیاسی به متولیان و متخصصان مطالعات برنامه درسی این موضوع را گوشزد می کند که امروزه نمی توان به کمک شیوه های گذشته و سنتی نظام آموزشی را پیش برد و ارتقاء بخشید. این تغییرات، همه قلمرو برنامه درسی را در بر می گیرد. از هدف گذاری در تربیت  تا انفجار دانش  و تحول در نظام ارزشیابی.  شرایط امروز کرونایی درک این تغییر و تحول را آسان تر کرده است. در فضای کرونایی و پسا کرونایی بسیاری از مفاهیم و مولفه های تعلیم و تربیت دچار تغییر و تحول می شوند و وظیفه ما در این موقعیت این است که بتوانیم در جهت رشد و  تحول آفرینی تربیت به معنای عام و خاص آن گام برداریم. این معنای عام و خاص در رشته مطالعات برنامه درسی، هم متوجه نظام دانشگاهی، هم نظام مدرسه ای و هم اموزش در موسسات تولیدی و خدماتی می باشد.

خوشبختانه انجمن مطالعات برناه درسی در سطح کشور با کسب رتبه A در میان انجمن های علمی جزء برترین انجمن های علمی وزارت علوم در سال گذشته بوده است. در استان کرمان هم  ترکیب اعضاء هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان به گونه ای شکل گرفته که از از تمامی نهادها و موسسات اصلی حوزه برنامه درسی در آن حضور دارند. بر خود لازم میدانم ضمن تقدیر و تشکر از همکاری این عزیزان از آنها نام ببرم. آقای دکتر اکبر جدیدی نایب رئیس انجمن و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نو و رئیس محترم مرکز راور و کوهبنان، سرکار خانم دکتر سالاری عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و رئیس محترم پردیس دختران دانشگاه فرهنگیان، سرکار خانم دکتر زهرا زین الدینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمان، سرخانم دکتر بدرالسادات دانشمند عضوهیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سرکار خانم دکتر مهرانگیز علی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، آقای دکتر حمیدرضا دعاگویی معاون سابق اداره کل آموزش پرورش کرمان و مسول محترم کارورزی دانشگاه فرهنگیان همچنین سپاس فراوان از  اقای علی جباری که در تاسیس انجمن و راه اندازی سایت انجمن تلاش زیادی انجام داده اند.

امیدواریم با عنایت الطاف الهی و کمک و همت همه همکاران و اعضاء هیات مدیره و همه کسانی که در نظام تعلیم و تربیت تلاش می کنند بتوانیم گام های بلندی در جهت بهروزی و بهزیستی آحاد مردم برداریم.

من الله توفیق

رضا صابری

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان

اردیبهشت ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید