بازی و یادگیری

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
US$۴۵۰۰۰ تومان
شروع کنید
یا
دوره
اطلاعات تکمیلی

برای اینکه روز برگزاری لینک شرکت در کارگاه برایتان پیامک شود فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

فرم برای افرادی که با نام کاربری خود وارد شده باشند نمایش داده میشود

 

 

لطفا با نام کاربری خود وارد سایت شوید

این کارگاه به شما کمک می کند:

 

 با ابزاربسیارساده ودردسترس، بهترین و جذاب ترین بازی ها و دست ساز ه هایی را متناسب با مفاهیم درسی بسازید.

با تمامی وسایل دورریختنی می توانیدبازی های جالب ودست سازه های کم هزینه ای طراحی وتولیدکنیدتایادگیری دانش آموزان تان بهتر و آسان تر شود.

می توانید بازی هایی راطراحی کنیدتادانش آموزان به صورت گروهی تشکیل سازمان یادگیرنده دهندودرکنارهم یادگیری خودراتوسعه دهند.

بازی ها و دست سازه هایی رامطابق بارویکردکتاب درسی واهداف آن طراحی وتولیدکنید.

دراین کارگاه بامعلمان خلاق و علاقمنددراین زمینه آشنامی شویدو می توانیدازایده ها و تجربیات یکدیگر استفاده کنید.

چرا شرکت دراین کلاس پیشنهادمی شود؟

باتوجه به اینکه داشتن کلاس شادومهیج یکی ازموارداساسی درآموزش محسوب می شودلذادراین کارگاه باتعدادزیادی ازبازی های آموزشی و دست سازه هایی آشنا می شوید که با کم ترین وساده ترین وسایل دورریختنی ساخته شده است. اما در عین سادگی بسیارجذاب و مهیج هستند.

 این بازی هاو دست سازه ها دقیقا براساس مفاهیم ومحتوای آموزشی طراحی شده است.که معلمان می توانند از ایده های این بازی هاودست سازه ها استفاده کنندودرکلاس درسی خوداستفاده کنند.

همچنین کلکسیونی باتعدادنمونه های فراوان ازبازی های آموزشی ودست سازه هانیز به نمایش گذاشته می شودکه دیدن تک تک این بازی هاودست سازه هاباعث می شودکه ایده های خوبی برای ساخت وتولیدبازی ایجادگردد.

لینک ثبت نام

مدرس: سید هاتف هاشمی نسب

ﺯﻣﺎﻥ ۱۴ اردیبهشت ۹۹

ﺳﺎﻋﺖ ۲ ﺗﺎ ۵ ﻋﺼﺮ

هزینه ثبت نام ۴۵ هزار تومان

کارگاه از طریق گوگل میت برگزار میگردد

در ضمن افرادی که نتوانند روز کارگاه حضور یابند میتوانند

بعدا از طریق پنل کاربری خود به صفحه پرداخت خود رفته

و علاوه بر دریافت جزوه و شرکت در کارگاه به صورت آفلاین

و همچنین شرکت در آزمون آن (آزمون به تعداد نامحدود) 

پس از کسب نمره قبولی بلافاصله گواهی خود را از سایت دریافت کنند

ظرفیت محدود

با اعطای گواهینامه انجمن مطالعات برنامه درسی کرمان

گواهینامه بلافاصله پس از اتمام کارگاه و شرکت در آزمون (آزمون به تعداد نامحدود تا کسب نمره قبولی)  قابل دانلود خواهد بود.