فهرست مجموعه مقالات

هزینه دانلود مجموعه مقالات برای کسانی که هزینه شرکت در همایش را پرداخت کردند رایگان، برای کسانی که عضو انجمن هستند  پنجاه درصد تخفیف و اعضا هیات مدیره و عوامل اجرایی رایگان و سایرین ۵۰ هزار تومان میباشد. کدهای تخفیف در اسرع وقت به ایمیل افراد یاد شده ارسال میگردد. برای یافتن عنوان مقاله خود […]

ادامه مطالب