باید و نبایدهای جلسه اول تدریس برای یک معلم

لایو اینستاگرام باید و نبایدهای جلسه اول تدریس برای یک معلم ۱۱ مرداد ماه   ساعت ۱۹ در قسمت پایین میتوانید این گفتگوی مفید و جذاب را مشاهده نمایید همه معلم ها حتما ببینند بخش اول   بخش دوم

ادامه مطالب

گفتگوی زنده با دکتر صابری ریاست محترم پردیس دانشگاه فرهنگیان کرمان

    گفتگوی زنده با دکتر صابری ریاست محترم پردیس خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه فرهنگیان کرمان با موضوع دانشگاه و انجمن چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۱

ادامه مطالب