بازی و یادگیری

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
US$۴۵۰۰۰ تومان
شروع کنید
یا
دوره
اطلاعات تکمیلی

کارگاه بازی و یادگیری بسیار مفید برای آموزگاران

شرکت در این گارگاه رایگان میباشد

مدرس: سید هاتف هاشمی نسب

ﺯﻣﺎﻥ ۵  خردادماه ۱۴۰۰

ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ صبح

هزینه شرکت در آزمون و دریافت جزوه و گواهینامه معتبر ۴۵ هزار تومان