پرداخت

از تمایل شما برای عضویت در انجمن علمی مطالعات برنامه درسی شعبه کرمان متشکریم

هزینه عضویت برای

دانشجویان                 ۳۰ هزار تومن

آزاد                         ۵۰ هزار تومن

هیات علمی                ۸۰ هزار تومن

 

 

لطفا مبلغ عضویت را یا از طریق لینک پرداخت آنلاین بالا و یا به شماره کارت ۶۰۳۷.۶۹۱۹.۹۰۳۷.۶۰۰۶

بنام انجمن علمی مطالعات برنامه درسی استان کرمان

واریز نمایید و سپس به شماره موبایل ۰۹۱۳۲۹۳۳۱۲۹ بوسیله پیامک اطلاع دهید