نشست تخصصی :آموزش مجازی در اولین همایش مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم

اطلاعیه ها

نشست تخصصی :آموزش مجازی
در
⚡اولین همایش مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم

?زمان: پنجشنبه ۶ خردادماه
⏰ ۱۰/۳۰._ ۹/۳۰

❇️سخنرانان : دکتر فرهاد سراجی، دکتر ناهید ظریف صنایی، دکتر مانوش مهرابی، دکتر مهرانگیز علی‌نژاد

لینک جلسه:

https://vc.cfu.ac.ir:443/kerman-anjoman-conference