ثبت نام اولیه

از آنجا که کارت عضویت بر اساس اطلاعات زیر صادر میگردد خواهشمند است در وارد کردن نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی خود دقت نمایید زیرا این اطلاعات دیگر قابل تغییر نخواهد بود. ضمنا این فقط یک ثبت نام اولیه است. اعضای اصلی انجمن افرادی هستند که وجه ثبت نام را از قسمت ثبت نام نهایی و صدور کارت عضویت پرداخت کرده باشند.
عکس پرسنلی
بارگذاری
رزومه